Tudi vas zanima koliko stane pametna hiša?

V sklopu nadgradnje, izdelave in integracije pametnih inštalacij vam ponujamo celovite rešitve, razdeljene v devet funkcionalnih sklopov, ki bodo vaš klasičen dom spremenili v pametni dom:

Pametna hiša
 • Oddaljen nadzor svetil na daljavo, preko vašega telefona.
 • Pregled nad trenutno vklopljenimi / izklopljenimi svetili.
 • Možnost vklopa in izklopa vaših svetil od koderkoli, tudi ko vas ni doma. 
 • Možnost samodejnega vklopa / izklopa svetil s pomočjo časovnih nastavitev ali senzorjev iz naše ponudbe.
 • Oddaljen nadzor senčil na daljavo, preko vašega telefona.
 • Lokalni nadzor senčil v kombinaciji s klasičnimi stikali/tipkali.
 • Pregled nad trenutno pozicijo senčil v procentih zastiranja.
 • Možnost samodejnega senčenja s pomočjo časovnih nastavitev ali senzorjev iz naše ponudbe.
Pametni dom
Pametna hiša
 • Oddaljen nadzor priključenih naprav na daljavo, preko vašega telefona.
 • Pregled nad trenutno vklopljenimi / izklopljenimi napravami.
 • Možnost vklopa in izklopa vaših naprav od koderkoli, tudi ko vas ni doma.
 • Možnost samodejnega vklopa / izklopa naprav s pomočjo časovnih nastavitev ali senzorjev iz naše ponudbe.
 • Oddaljen nadzor inštalacijskih linij ali celotnega doma na daljavo, preko vašega telefona.
 • Prikaz statusa trenutnega stanja vklopa naprav in trenutne porabe električne energije.
 • Beleženje in nadzor porabe električne energije z oddaljenim vklopom in izklopom.
 • Prikaz porabe po dnevih in mesecih z beleženjem zgodovine porabe.
 • Možnost nastavljanja samodejnega izklopa ob doseženi nastavljeni porabi, napetosti, in priključeni moči.
 • Nastavljivo prenapetostno zaščito.
Pametni dom
Pametna hiša
 • Oddaljen pregled temperatur posameznih prostorov na daljavo, preko vašega telefona.
 • Beleženje in prikaz zgodovine temperature po dnevih in mesecih.
 • Obveščanje o prenizki ali previsoki temperaturi ali vlagi.
 • Možnost vklopa in izklopa vaših grelnih, hladilnih in prezračevalnih naprav od koderkoli, tudi ko vas ni doma.
 • Možnost samodejnega vklopa / izklopa grelnih, hladilnih in prezračevalnih naprav s pomočjo časovnih nastavitev, aktuatorjev ali senzorjev iz naše ponudbe.
 • Oddaljen pregled nad trenutno odprtimi / zaprtimi vrati, okni, omarami, predali.
 • Zaznavanje prisotnosti in gibanja v prostorih.
 • Video nadzor prostorov z možnostjo alarma in dvosmerne komunikacije.
 • Možnost samodejnega proženja varovalnih ali opozorilnih naprav s pomočjo časovnih nastavitev, aktuatorjev ali senzorjev iz naše ponudbe.
Pametni dom
Pametna hiša
 • Možnost nadgradnje vaših obstoječih vrat in pogonov.
 • Oddaljeno upravljanje garažnih in dovoznih vrat na daljavo, preko vašega telefona.
 • Pregled nad trenutnim stanjem in pozicijo vrat.
 • Možnost samodejnega odpiranja in zapiranja vrat s pomočjo časovnih nastavitev, aktuatorjev ali senzorjev iz naše ponudbe.
 • Zaznavanje dima ali ogljikovega monoksida.
 • Lokalno zvočno opozarjanje ob zaznavi dima z alarmom.
 • Obveščanje ob zaznavi dima na daljavo, z obvestilom poslanim na vaš telefon.
 • Pregled trenutnega stanja prisotnosti in količine dima ali ogljikovega monoksida.
 • Možnost samodejnega vklopa in izklopa škropilnikov, protipožarnih pregrad in prezračevanja s pomočjo aktuatorjev in senzorjev iz naše ponudbe.
Pametni dom
Pametna hiša
 • Zaznavanje razlitja ali vdora vode.
 • Obveščanje ob zaznavi razlitja na daljavo, z obvestilom poslanim na vaš telefon.
 • Pregled trenutnega stanja prisotnosti vode.
 • Možnost samodejnega vklopa protipoplavnih črpalk in drugih sistemov s pomočjo aktuatorjev in senzorjev iz naše ponudbe.

Najdete nas tudi na socialnem omrežju

# koliko stane # pametna hiša # pametni dom